close
تبلیغات در اینترنت
عكس

به سوي بهشت

اين وب سايت با موضوع نماز طراحي گرديده است.
ارزش یک مطلب به نویسنده ی آن نیست.بلکه به خواننده های آن است...وب سايت به سوي بهشت****بیایید به خدا نزدیک تر شویم و بهتر عبادت کنیم تا در راه رستگاری موفق باشیم

ما چرا باورمان نیست که باید برویم؟حواسمان نیست؟ اتفاقاً شاید حواسمان هم هست! هرکار که می‌خواهیم می‌کنیم. هرچه می‌خواهیم می‌گوئیم!
دروغ‌گوی حرفه‌ای شده‌ایم. با زبان سخت از صداقت می‌گوئیم و نیرنگ و دروغ را پشت نگاهمان پنهان می‌کنیم؟
از خداوند، تصویر سازی عاشقانه می‌کنیم و به خلق الله تحویل می‌دهیم! بی‌آن‌که در آن حقیقتی نهفته باشد!
پول حرام، عقیده‌ی نادرست، مردم آزاری و... همه و همه را پشت چهره‌ای دوست داشتنی از خود پنهان می‌کنیم.
راستی!

ما چرا باورمان نیست که باید برویم؟
عضویت در خبرنامه سایت